اخبار و اطلاعیه ها
برنامه زماني آزمايشگاههاي الكترونيك 1 و 2، الكترونيك3 و مدارهاي الكترونيكي نيمسال دوم 97-96
برنامه زماني آزمايشگاههاي الكترونيك، مدارهاي الكترونيكي و مدارهاي پالس و ديجيتال، نيمسال اول 97-96
برنامه زماني آزمايشگاههاي الكترونيك1و2، الكترونيك3، مدارهاي پالس و ديجيتال و مدارهاي الكترونيكي در نيمسال دوم 96-95 به شرح زير است.
كلاس‌هاي آزمايشگاه مدارهاي پالس و ديجيتال در ترم اول سال تحصيلي 96-95، از دوشنبه 5 مهرماه آغاز خواهد شد.
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.