برنامه زماني آزمايشگاهها، نيمسال دوم 97-96

برنامه زماني آزمايشگاه ­هاي الكترونيك1-2، الكترونيك3 ومدارهاي الكترونيكي نيمسال دوم 97-96

 

 

10-8

10:30-12:30

15:30-13:30

شنبه

 

 

آز الكترونيك 1و2، آقاي عرب عامري

يكشنبه

آز مدارهاي الكترونيكي، خانم ميري

آز مدارهاي الكترونيكي، خانم ميري

دوشنبه

آز الكترونيك1و2، خانم ميري

آز الكترونيك1و2، خانم ميري

 

سه شنبه

آز الكترونيك 1و2، آقاي عرب عامري

آز الكترونيك 1و2، آقاي عرب عامري

چهارشنبه

آز الكترونيك 3، خانم ميري

آز الكترونيك 3، خانم ميري

آز الكترونيك 1و2، خانم پاسدار

 

 

تعداد بازدید:
84
تاریخ:
1396/11/30
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.